Avialae

ความพลิ้วไหวของขนนกยามโบยบินอยู่บนท้องฟ้า ขนนกแต่ละเส้นที่ลู่ไหวตามแรงลมที่พัดผ่านปีกที่กางออกเป็นที่มาของเครื่องประดับคอลเลคชั่น อะเวียเล่ การกรีดลวดลายขนนกคอลเลคชั่นนี้เป็นเทคนิคของ Shannta โดยเฉพาะ